Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S    

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว โดย อ่าน ###
1 รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนื่องในวันวาเลนไทน์ ประชาสัมพันธ์ teentoon 169 อ่าน.
2 ร่วมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธ์ ประชาสัมพันธ์ teentoon 153 อ่าน.
3 รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยหลัก 3 เก็บป้องกัน 3 โรค ประชาสัมพันธ์ teentoon 372 อ่าน.
4 ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ teentoon 183 อ่าน.
5 กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ประชาสัมพันธ์ teentoon 208 อ่าน.
6 กิจกรรมการประชุมจัดทำแผนสุขภาพตำบลกังแอน ปีงบประมาณ 2560 ประชาสัมพันธ์ teentoon 182 อ่าน.
7 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพบุคลากร คปสอ.ปราสาท ประชาสัมพันธ์ teentoon 159 อ่าน.
8 การประชุมอบรมอสม.น้อย ประจำปี 2560 ประชาสัมพันธ์ teentoon 183 อ่าน.
9 กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์ teentoon 181 อ่าน.
10 กิจกรรมคัดกรองมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดีในชุมชน ประชาสัมพันธ์ teentoon 184 อ่าน.
11 ร่วมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธ์ ประชาสัมพันธ์ teentoon 129 อ่าน.
12 รณรงค์ป้องกันโรคไข้ฉี่หนู ประชาสัมพันธ์ teentoon 160 อ่าน.
13 รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาสัมพันธ์ teentoon 161 อ่าน.
14 ตรวจเร็ว รักษาเร็ว หยุดเอดส์ได้ ประชาสัมพันธ์ teentoon 116 อ่าน.
15 กินอาหารสุกสะอาดปราศจากอันตราย ประชาสัมพันธ์ teentoon 108 อ่าน.
16 3 เก็บ 3 โรค ประชาสัมพันธ์ teentoon 65 อ่าน.
17 งดเหล้า เข้าพรรษา ประชาสัมพันธ์ teentoon 46 อ่าน.
18 โรคมือเท้าปาก ประชาสัมพันธ์ teentoon 25 อ่าน.
C O P Y - R I G H T @ 2 0 1 6   P R A S A T - H O S P I T A L   D E V  B Y  :  K I A T T H A N A P A T