Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     ประชาสัมพันธ์

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 รณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ teentoon 42 อ่าน.
2 โรคมือเท้าปาก teentoon 114 อ่าน.
3 งดเหล้า เข้าพรรษา teentoon 107 อ่าน.
4 3 เก็บ 3 โรค teentoon 142 อ่าน.
5 กินอาหารสุกสะอาดปราศจากอันตราย teentoon 184 อ่าน.
6 ตรวจเร็ว รักษาเร็ว หยุดเอดส์ได้ teentoon 158 อ่าน.
7 รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า teentoon 202 อ่าน.
8 รณรงค์ป้องกันโรคไข้ฉี่หนู teentoon 201 อ่าน.
9 ร่วมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธ์ teentoon 171 อ่าน.
10 กิจกรรมคัดกรองมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดีในชุมชน teentoon 223 อ่าน.
11 กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ teentoon 226 อ่าน.
12 การประชุมอบรมอสม.น้อย ประจำปี 2560 teentoon 223 อ่าน.
13 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพบุคลากร คปสอ.ปราสาท teentoon 198 อ่าน.
14 กิจกรรมการประชุมจัดทำแผนสุขภาพตำบลกังแอน ปีงบประมาณ 2560 teentoon 222 อ่าน.
15 กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก teentoon 248 อ่าน.
16 ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข teentoon 229 อ่าน.
17 รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยหลัก 3 เก็บป้องกัน 3 โรค teentoon 515 อ่าน.
18 ร่วมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธ์ teentoon 194 อ่าน.
19 รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนื่องในวันวาเลนไทน์ teentoon 210 อ่าน.
C O P Y - R I G H T @ 2 0 1 6   P R A S A T - H O S P I T A L   D E V  B Y  :  K I A T T H A N A P A T