Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     ประชาสัมพันธ์

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 รณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ teentoon 16 อ่าน.
2 โรคมือเท้าปาก teentoon 76 อ่าน.
3 งดเหล้า เข้าพรรษา teentoon 86 อ่าน.
4 3 เก็บ 3 โรค teentoon 123 อ่าน.
5 กินอาหารสุกสะอาดปราศจากอันตราย teentoon 170 อ่าน.
6 ตรวจเร็ว รักษาเร็ว หยุดเอดส์ได้ teentoon 142 อ่าน.
7 รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า teentoon 191 อ่าน.
8 รณรงค์ป้องกันโรคไข้ฉี่หนู teentoon 189 อ่าน.
9 ร่วมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธ์ teentoon 158 อ่าน.
10 กิจกรรมคัดกรองมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดีในชุมชน teentoon 211 อ่าน.
11 กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ teentoon 214 อ่าน.
12 การประชุมอบรมอสม.น้อย ประจำปี 2560 teentoon 208 อ่าน.
13 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพบุคลากร คปสอ.ปราสาท teentoon 184 อ่าน.
14 กิจกรรมการประชุมจัดทำแผนสุขภาพตำบลกังแอน ปีงบประมาณ 2560 teentoon 209 อ่าน.
15 กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก teentoon 235 อ่าน.
16 ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข teentoon 214 อ่าน.
17 รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยหลัก 3 เก็บป้องกัน 3 โรค teentoon 445 อ่าน.
18 ร่วมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธ์ teentoon 182 อ่าน.
19 รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนื่องในวันวาเลนไทน์ teentoon 197 อ่าน.
C O P Y - R I G H T @ 2 0 1 6   P R A S A T - H O S P I T A L   D E V  B Y  :  K I A T T H A N A P A T