Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     ประชาสัมพันธ์

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 กินอาหารสุกสะอาดปราศจากอันตราย teentoon 16 อ่าน.
2 ตรวจเร็ว รักษาเร็ว หยุดเอดส์ได้ teentoon 57 อ่าน.
3 รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า teentoon 82 อ่าน.
4 รณรงค์ป้องกันโรคไข้ฉี่หนู teentoon 72 อ่าน.
5 ร่วมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธ์ teentoon 69 อ่าน.
6 กิจกรรมคัดกรองมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดีในชุมชน teentoon 128 อ่าน.
7 กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ teentoon 127 อ่าน.
8 การประชุมอบรมอสม.น้อย ประจำปี 2560 teentoon 124 อ่าน.
9 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพบุคลากร คปสอ.ปราสาท teentoon 100 อ่าน.
10 กิจกรรมการประชุมจัดทำแผนสุขภาพตำบลกังแอน ปีงบประมาณ 2560 teentoon 124 อ่าน.
11 กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก teentoon 129 อ่าน.
12 ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข teentoon 141 อ่าน.
13 รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยหลัก 3 เก็บป้องกัน 3 โรค teentoon 187 อ่าน.
14 ร่วมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธ์ teentoon 95 อ่าน.
15 รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนื่องในวันวาเลนไทน์ teentoon 105 อ่าน.
C O P Y - R I G H T @ 2 0 1 6   P R A S A T - H O S P I T A L   D E V  B Y  :  K I A T T H A N A P A T